ANBI

Algemeen

Statutaire naam:
Vereniging Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk

KvK-nummer: 83743693

ANBI-status: ja / RSIN: 8629 74 781

Contactgegevens

Doelstelling

Ons doel is om als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van ons politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging inde raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het bestuur van de gemeente en eventueel in een andere regio en/of gewest.

Bestuur

Samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester.

  • Voorzitter: mw L. Harten
  • Secretaris: dhr W. Ginjaar
  • Penningmeester: dhr M. Bukman

Jaarverslagen en Beleidsplan

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: Nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
  • Beloningsbeleid medewerkers: N.v.t.

Toelichting vergoeding bestuur: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp