Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Lokaal Liberaal 2022-2026: Wij gaan het doen!

De eerste (digitale) algemene ledenvergadering was meteen een belangrijke: het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 werd besproken. Na een mooie discussie en positieve inbreng van de leden is het programma vastgesteld. Met het nieuwe verkiezingsprogramma laat Lokaal Liberaal duidelijk zien dat zij andere keuzes wil maken voor de toekomst van onze gemeente. Wat Lokaal Liberaal betreft wordt weer gekeken naar de échte problemen van de inwoners. 

Lijsttrekker Willem Zuyderduyn

“Lokaal Liberaal gaat voor het eerlijke verhaal en een transparant bestuur. Van burgerparticipatie moet serieus werk worden gemaakt. Op de manier zoals het nu gaat, worden inwoners en ondernemers onvoldoende, soms zelfs helemaal niet, betrokken. Daarnaast staat onze gemeente aan de rand van de financiële afgrond. En als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Om ons voorzieningenniveau en onze zelfstandigheid te behouden moet het dus anders!”

Om dat te bereiken, worden diverse voorstellen gedaan. Zo gaat Lokaal Liberaal als ondernemerspartij voor een goede bereikbaarheid, geen verhoging van de lokale lasten en voldoende parkeergelegenheid in het centrum. En Lokaal Liberaal wil weer verstandig om gaan met belastinggeld. Lokaal Liberaal wil onze gemeente financieel gezond doorgeven aan de volgende generatie.

Zuyderduyn:

“De komende verkiezingen gaan om de toekomst van de gemeente. Er is echt een koerswijziging nodig om Bodegraven-Reeuwijk zelfstandig en aantrekkelijk te houden voor de inwoners. We moeten zonder taboes kijken naar de toekomst. De rust in het plassengebied moet weer terug. Geen verdere uitbreiding van (recreatie) woningen aan de plas. Op agrariërs zijn wij extra zuinig: zij zorgen voor de unieke uitstraling van ons Groene Hart. Boeren moeten diversificatie in hun bedrijfsvoering aan kunnen brengen, bijvoorbeeld door een streekwinkel of B&B te beginnen.”

Bestuursvoorzitter Lou Harten:

“Ik ben ontzettend trots dat we echt samen met de leden en betrokken inwoners dit programma hebben gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor de dingen waar je dagelijks tegenaan loopt. Lokaal Liberaal staat voor de menselijke maat. Onze kwetsbare inwoners mogen niet klem komen te zitten door bureaucratie en regels.”

Het hele programma lees je HIER

Een korte samenvatting van het programma is HIER te lezen

je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp