Nieuws vanuit de fractie Lokaal Liberaal

Beste leden en donateurs, allereerst een hartelijke groet vanuit de fractie. Het is vreemd en soms niet makkelijk om het jaar  in deze normaal gesproken feestelijke tijd af te sluiten. Toch wensen wij jullie fijne feestdagen toe. 

Met de installatie van Steffan Benders is Lokaal Liberaal versterkt en kunnen de commissievergaderingen goed verdeeld worden. Frank staat opgesteld voor de commissie Bestuur en Financiƫn, Steffan is verantwoordelijk voor de commissie Ruimte en Willem vertegenwoordigt onze partij in de commissie Samenleving. Heb je vragen of zie je bepaalde onderwerpen graag geagendeerd, neem dan gerust contact met ons op!

In de laatste raadsvergadering van dit jaar heeft de fractie de digitale toegankelijkheid van onze gemeente op de agenda gezet. Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee kan doen. Dat geldt dus ook voor inwoners met een visuele beperking, dyslexie of laag-geletterdheid.

Daarom wil onze fractie dat de website van onze gemeente wordt uitgebreid met een voorleesfunctie. Het lettertype kan ook vooral voor inwoners met dyslexie worden verbeterd.

Omdat de overige partijen hier graag een verdiepend debat over willen voeren, hebben wij dit onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering Samenleving in januari 2022.

Dan ten slotte nog een woord van dank voor alle input, suggesties en steun die wij hebben mogen ontvangen voor ons verkiezingsprogramma. Met jullie hulp hebben wij een dijk van een programma dat ons gaat helpen van de komende verkiezingen een succes te maken!

Met lokale liberale groet, namens de fractie,

Willem Zuyderduyn
Fractievoorzitter 

je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp