De gemeentelijke jaarrekening

12 juni 2024

Bij de recente evaluatie van de jaarrekening 2023 van onze gemeente zijn enkele belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen die wij graag met u willen delen. Het is van belang dat raadsleden een compleet en duidelijk beeld krijgen van de financiële situatie van de gemeente om hun controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Helaas schiet de huidige jaarrekening hierin tekort. 

De jaarrekening zoals deze nu is gepresenteerd, is onvolledig. Dit betekent dat raadsleden niet in staat worden gesteld om hun controlerende taak uit te voeren. Er is een positief resultaat van €5,5 miljoen geboekt, maar het is onduidelijk wat er met dit bedrag wordt gedaan. Er is geen raadsbesluit waarin wordt aangegeven hoe deze gelden worden bestemd. In de jaarrekening kan niets gezegd worden over de paragrafen betreffende lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze informatie is cruciaal voor een volledig begrip van de financiële gezondheid van de gemeente. Daarnaast ontbreekt er een overzicht van de investeringen en kredieten. Dit maakt het lastig om inzicht te krijgen in waar en hoe de financiële middelen worden ingezet. In de beleidsprogramma’s ontbreken de kolommen van het jaar 2022, hierdoor kan er géén vergelijking gemaakt worden met de jaarrekening van 2022. Deze vergelijking is essentieel om de voortgang en veranderingen in het beleid en de financiële situatie goed te kunnen beoordelen.

Daarnaast zijn er enkele belangrijke aandachtspunten die wij onder de aandacht willen brengen: Het positieve resultaat van €5,5 miljoen is niet te danken aan het gevoerde beleid van vorig jaar, maar aan extra Rijksbijdragen. Het is belangrijk dit onderscheid duidelijk te maken, zodat er geen onjuiste conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het gemeentebeleid. Er wordt niets gezegd over de voorbereiding op het financieel rampjaar 2026-2027. Het is cruciaal dat de gemeente zich nu al voorbereidt op deze uitdagende periode om toekomstige financiële problemen te voorkomen.

Volg ons en like dit bericht:
je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp