Terugblik

Het was een drukke politieke tijd, de afgelopen periode! Op 12 juni 2024 was de laatste reguliere gemeenteraad van het politieke seizoen. Daarna volgde een bijzondere periode, met op 3 juli de Algemene beschouwingen. Dat zijn de bespiegelingen van de gemeenteraadsleden op de concept-kadernota. Op 3 juli volgde de reactie van het College en een algemeen debat en op 4 juli was de motie en amendementenmarkt. De periode werd gisterenavond, 10 juli, afgerond met de vaststelling van de jaarstukken en de stemmingen over de (moties bij de) Kadernota. Een inspannende periode voor onze fractie, heel erg bedankt voor jullie inspanningen namens onze partij!

Gisterenavond was ook een bijzondere avond voor Willem Ginjaar. Het was zijn laatste gemeenteraadsvergadering. Hierna gaat Willem in Maastricht wonen en dat verenigt zich niet met het lidmaatschap van de gemeenteraad in Bodegraven-Reeuwijk. Via deze weg wil ik Willem namens alle leden heel hartelijk danken voor zijn inspanningen om het geluid van Lokaal liberaal in de gemeenteraad te vertolken! Gelukkig blijft Willem nog steeds betrokken bij onze partij. Hij zal hierna penningmeester in het bestuur worden en daar zijn we blij mee!

Vanaf september zal ik de plaats van Willem innemen in de gemeenteraad. Dat is me een eer en een genoegen en ik ga mijn uiterste best doen het lokaal liberale geluid goed te verwoorden in de gemeenteraad!

We houden u in de tussentijd op de hoogte van andere ontwikkelingen.

Voor degenen die zaterdag naar de zomerborrel komen, zeg ik: tot zaterdag! En de anderen wens ik vast een fijne zomer en zeg ik: tot de volgende nieuwsbrief!

Volg ons en like dit bericht:
je kan direct met ons chatten
Send via WhatsApp